Tomter

Kart over tomtene ved Nibbenuten

Kart over tomtene i H-38


Tomtene som ligg i byggetrinn nr. 1:
42, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 73, 74

Tomtene som ligg i byggetrinn nr. 2:
39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 52, 55, 60, 61, 71, 76, 78, 82, 85, 87, 88, 89, 91

Desse tomtene er solgt eller tinga per 18.09.2023:
44 - solgt
45 - solgt 
51 - solgt 
57 - solgt 
64 - solgt 
65 - solgt 
74 - solgt  
71 - tinga  


Tomtene er merka med trepålar med tomtenummeret på,
påla er plassera sentrert på eigedomen. 


Tomtearbeid og brøyting

Utbyggar i området er Angravli Hyttegrend AS ved
Geir Magne Tvitekkja, utbyggar har sentral godkjenning.

Gards. og bruksnummer. 153/4